"Quan fotografies gent en color, retrates el seu vestit. Quan fotografies gent en blanc i negre, retrates la seva ànima."    _Ted Grant
       
     
002.jpg
       
     
003.jpg
       
     
007.jpg
       
     
016.jpg
       
     
031.jpg
       
     
032.jpg
       
     
040.jpg
       
     
045.jpg
       
     
055.jpg
       
     
061.jpg
       
     
071.jpg
       
     
073.jpg
       
     
076.jpg
       
     
083.jpg
       
     
094.jpg
       
     
103.jpg
       
     
  "Quan fotografies gent en color, retrates el seu vestit. Quan fotografies gent en blanc i negre, retrates la seva ànima."    _Ted Grant
       
     

"Quan fotografies gent en color, retrates
el seu vestit. Quan fotografies gent
en blanc i negre, retrates la seva ànima."

_Ted Grant

002.jpg
       
     
003.jpg
       
     
007.jpg
       
     
016.jpg
       
     
031.jpg
       
     
032.jpg
       
     
040.jpg
       
     
045.jpg
       
     
055.jpg
       
     
061.jpg
       
     
071.jpg
       
     
073.jpg
       
     
076.jpg
       
     
083.jpg
       
     
094.jpg
       
     
103.jpg